Labels

Friday, August 7, 2009

GRADUAN PENGURUSAN MASJID.

PADA 3 OGOS 2009 MERUPAKAN DETIK SEJARAH YANG TIDAK BOLEH DILUPAKAN OLEH 45 ORANG GRADUAN DEPLOMA EKSEKUTIF PENGURUSAN MASJID YANG PERTAMA DI MALAYSIA.

DYTM RAJA DR NAZRIN SHAH, RAJA MUDA PERAK, TELAH SUDI MENCEMAR DULI UNTUK MENYAMPAIKAN DEPLOMA TERSEBUT KEPADA GRADUAN YANG TERDIRI DARIPADA PENGERUSI DAN PEGAWAI MASJID SELURUH NEGERI PERAK.

SEHUBUNG DENGAN ITU ADALAH DIHARAPKAN SUPAYA ANISIATIF YANG DI USAHAKAN OLEH JABATAN AGAMA ISLAM PERAK DENGAN ASIA e UNIVERSITY TIDAK BERHENTI SETAKAT ITU. BAGI MENJANA INSAN BERILMU, ADALAH DI HARAPKAN PROGARAM INI DAPAT DITERUSKAN HINGGA KE PERINGKAT IJAZAH.

MULAI SEKARANG, PASTI AKAN BERLAKU ANJAKAN PARADIGMA DI KALANGAN PEMIMPN DAN PEGAWAI-PEGAWAI MASJID. SETIDAK-TIDAKNYA SETIAP MASJID PASTI MEMPUNYAI PEJABAT PENGURUSAN YANG LENGKAP DAN KEMAS KINI. LANTARAN ITU IANYA AKAN MENGIMARAHKAN MASJID DENGAN PROGRAM YANG ILMIAH DAN BOLEH MENARIK MINAT MASYARAKAT SETEMPAT.

DISAMPING ITU ADALAH DI SARANKAN SUPAYA JABATAN PENGURUSAN MASJID NEGERI PERAK DENGAN KERJASAMA PEGAWAI AGAMA DAERAH UNTUK MEMBUAT PEMANTAUAN DI SETIAP MASJID, SUPAYA PENGURUSAN SETIAP MASJID ITU BERGERAK DAN BERJALAN DENGAN SISTEMATIK DAN TERKINI.

TOK NGAH.